2020-78

02/10/2020

SİRKÜLER NO : 2020-78

TSE tarafından, İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (2020-1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği) kapsamında yer alan  ürünlerin fiili denetimlerinin yapılması ve sonuçlandırılması usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik  prosedür, revize edilerek yayımlanmıştır.

Söz konusu prosedüre link bağlantısından erişebilirsiniz.

https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2833&ParentID=354

İstanbul