2020-81

05/10/2020

SİRKÜLER NO : 2020-81

 Tedarikçi beyanlarının bir ticari belge yerine A4 kağıtlara yapılması hususuyla ilgili olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından açıklayıcı bir yazı yayımlanmıştır.

Yazının sonuç kısmında özetle;

-Uzun dönem tedarikçi beyanlarının eşyanın tanımının kesin bir şekilde yapılması kaydıyla, ticari fatura ve teslimat notundan ayrı antetli kağıt türünde matbu belge gibi bir belge üzerine yapılabileceği;

-Ticari fatura ve teslimat notundan ayrı olarak antetli kağıt türünde matbu belge gibi bir belge üzerine yapılan tedarikçi beyanlarının ise ancak beyanda eşyanın tanımını yapan ticari fatura veya başka bir ticari belgeye açıkça atıfta bulunulması ve beyanın o fatura ya da belgenin ekini oluşturması kaydıyla kabul edilebileceği

belirtilmektedir.

https://files.igmd.org.tr/doc/2102020-112556_tedarikci-beyanlari-uzun-donem-tedarikci-beyanlari_cevappdf.pdf

Dosyalar

2020-81

İstanbul