2020-82

05/10/2020

SİRKÜLER NO : 2020-82

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 02.10.2020 tarihli 20117910-180.05-E00057871305 sayılı yazı ile;

1-Avrupa Birliğinden ithal edilen eşya için AB üyesi ülkelerden herhangi birine uygulanan menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülükler bulunması halinde menşe ülke hanesinde “EU” veya “European Union” gibi ibareler bulunsa bile menşe ülke adının tereddüde yer verilmeyecek şekilde yer alması gerektiği,

2-AB ülkelerine yönelik herhangi bir ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülük bulunmaması durumunda ise menşe ülke hanesinde menşe ülke adı yer almadan “EU” veya “European Union” gibi ibareler bulunan menşe şahadetnamelerinin de kabul edilebileceği,

açıklanmıştır.

https://files.igmd.org.tr/doc/3102020-225951_mense-sehadetnamesi-%E2%80%93-mense-ulke_ggmpdfpdf.pdf

Dosyalar

2020-82

İstanbul