2020-84

19/10/2020

SİRKÜLER NO : 2020-84

Suudi Arabistan Krallığı menşeli 3901.10.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “alçak yoğunluk polietilen”e yönelik bir damping soruşturması açılmıştır.

İlgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini  37 günlük süre içerisinde sunabilecektir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201017-7.htm

Dosyalar

2020-84

İstanbul