2020-85

22/10/2020

SİRKÜLER NO : 2020-85

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün yazısında özetle;

Bilimsel yöntemler kullanılarak düşük kıymetli olma ihtimali bulunan beyannamelerin tespit edilip kıymet araştırmasına yönlendirilmesi kararlaştırıldığı ve belirlenen bir kısım eşya için risk bazlı kıymet araştırması uygulamasının  BİLGE sisteminde devreye alındığı açıklanmıştır.

Bu kapsamda;

- Sistemde düşük kıymetli olarak atanan beyannameye ilişkin olarak Muayene Kontrol ekranında ilgili kalem için “Kıymet araştırması” kutucuğu muayene memuru tarafından işaretlenmeden bloke kaldırılamayacak, “Kıymet araştırması yapılması gerekmektedir. Tahmini birim kıymet … $/kg’dır. 2012/29 sayılı Genelge uyarınca fark kıymet için teminat alınız.” uyarı mesajı gelecektir.

- Uyarı mesajında belirtilen kıymet ile beyan edilen kıymet arasındaki fark kıymete ilişkin 2012/29 sayılı Genelge hükümleri uyarınca teminat alınarak kıymet araştırması yapılacaktır.

- Uyarı mesajında yer alan hesaplanan birim kıymet sadece sistem tarafından düşük kıymetli olarak atanan beyannameye ilişkin yapılacak işlemlerde dikkate alınacaktır.

- Risk bazlı kıymet araştırması çalışması kapsamında olan veya olmayan herhangi bir eşyanın kıymetinden şüphe edilmesi halinde, sistem uyarısı beklenilmeksizin 2012/29 sayılı Genelge gereğince gümrük idaresince gerekli işlemler yerine getirilmeye devam edilecektir.

https://files.igmd.org.tr/doc/22102020-090724_kiymet-arastirmasi-calismasipdf.pdf

Dosyalar

2020-85

İstanbul