2020-89

23/11/2020

SİRKÜLER NO : 2020-89

23/06/2017 tarihli 30105 sayılı Resmi Gazete’de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)” yayımlanmıştır. 

Yönetmelik gereğince 31/12/2020 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasal Kayıt Sisteminde (KKS) Kayıt Modülü aktif olacak ve ilgili firmalar girişlerine başlayacaktır.

Yönetmelik kapsamı kimyasal ve bileşiklerin, yılda bir tondan fazla Türkiye'de imal edilmesi veya Türkiye’ye ithal edilmesi halinde kayıt zorunluluğu bulunmaktadır.

Söz konusu yönetmeliğin Geçici 1. ve Geçici 2. Maddelerine göre kimyasal maddelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda kimyasal kayıt sistemi aracılığı ile kaydedilmesi gerekecektir.

Geçici hüküm

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tüm kayıt ettirecekler, 31/12/2020 tarihine kadar aşağıdaki bilgileri içeren ön-MBDF’yi Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa iletir:

a) Ek-6’ya göre maddenin kimliği,

b) Tedarik zincirindeki rolü.

Geçici hüküm

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 31/12/2023 tarihinden önce kendi halinde veya karışım içinde imal edilen veya ithal edilen maddeler için yıllık miktar bir ton ya da daha fazla ise, 31/12/2020 ile 31/12/2023 tarihleri arasında 7 nci ve/veya 8 inci veya 17 nci veya 18 inci madde hükümleri uygulanır.

(2) 31/12/2023 tarihine kadar güvenlik bilgi formları Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanır.

(3) Güvenlik bilgi formları, 27 nci maddenin yürürlük tarihinden itibaren 31/12/2023 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak da hazırlanabilir. Bu durumda Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(4) Kimyasal değerlendirme uzmanı, Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe göre de güvenlik bilgi formu hazırlayabilir.

 

Kayıt süreci; Ön-Kayıt ve Kayıt süreci olmak üzere iki basamaklıdır:

1.Basamak KKDIK Ön-Kayıt süreci 31/12/2020 tarihine kadar,

2. Basamak Kayıt süreci ise 31/12/2020 ile 31/12/2023

tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

İmalatçı, ithalatçı ve tek temsilcilerin ortak kayıt yapabilmeleri için; öncelikle  Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla ön-Madde Bilgisi Değişim Formu (ön-MBDF) göndermesi gerekmektedir. Ön-MBDF gönderen firmalar; MBDF sorgulama yaparak aynı maddenin ön-MBDFsini göndermiş olan diğer firmaların iletişim bilgilerine ulaşabilmekte, bu sayede kayıt için gerekli olan veri ve maliyet paylaşımına ilişkin hususlar hakkında kayıt süreci öncesinde aynı madde imalatçı, ithalatçı ve tek temsilcileri ile irtibat kurabilmektedir.

Kayıt sürecinin 31/12/2023 tarihine kadar devam edecek olması ve 31/12/2020 tarihinden sonra piyasaya arz edilecek olan maddeler için de sistemin aktif olması açısından 31/12/2020 tarihinden sonra da ön-MBDF modülü kapanmayacak ve işlevini sürdürecektir.

Yönetmelik kapsamında tanımlanan kimyasal madde ve bileşiklerin 31/12/2023 tarihinden itibaren imal edilebilmesi veya piyasaya arz edilebilmesi için kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde, bu madde ve bileşiklerin üretimi veya satışı mümkün olamayacaktır.

Oldukça teknik bilgiler gerektiren bu konu hakkında daha detaylı bilgi için; kimyasal konularıyla ilgili teknik bilgi sahibi olması gereken ve yükümlülükleri olan kişilerce / firma çalışanlarınca yönetmeliğin ve eklerinin bütünüyle incelenmesi ve gerekirse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimlerinden bilgi alınmasını tavsiye ederiz.

Konuyla ilgili tüm bilgilere https://kimyasallar.csb.gov.tr/reach-tuzugu/16 linkinden ulaşılabilir.

 

Ayrıca, yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesindeki  https://kimyasallar.csb.gov.tr/kimyasal-kayit-sistemi-kks/321 linkten Kimyasal Kayıt Sisteminin yenilenen arayüz ve kullanımına ilişkin yardımcı dokümanlara ulaşılmasını ve incelenmesi tavsiye ederiz. Zira, bu linkte ve ayrıca aşağıda, konunun rehberi mevcuttur.

 

Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS)

Kimyasal Kayıt Sisteminin yenilenen arayüz ve kullanımına ilişkin yardımcı dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz: 

Önemli Duyurular! 

'KKS'ye Giriş Yapmalı mıyım?' Akış Şeması

KKS Yenilenen Arayüz ve Kullanımına İlişkin Rehber

KKS Rehber Videoları

 

 

Konuyla ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarına https://kimyasallar.csb.gov.tr/sss linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bakanlık Kimyasallar Yardım Masası E –Posta Adresi: kyd@csb.gov.tr


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170623M1-18.htm

Dosyalar

2020-89

İstanbul