2020-90

10/12/2020

SİRKÜLER NO : 2020-90

Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken ekli Sınıflandırma Görüşlerinin yürürlüğe konulmasına ilişkin 2020/3206 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 25.11.2020 tarihli 31315 ( 2. Mükerrer ) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu karar, Dünya Gümrük Örgütü tarafından kararlaştırılan Armonize Sistem Kodu (6 haneli) düzeyindeki sınıflandırma görüşlerini içermektedir.  

Bu görüşler, tarife mevzuatımız açısından bağlayıcı olmaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201125M2-3.pdf

 

Dosyalar

2020-90

İstanbul