2020-93

29/12/2020

SİRKÜLER NO : 2020-93

Tekstil v.b ürünlerde Kayıt Belgesi uygulamasına ilişkin 2020/9 sayılı tebliğ yayımlanmış ve 2019/1 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bugün yayımlanarak yürürlüğe giren 2020/9 sayılı Tebliğde daha önceki tebliğe paralel düzenlemeler vardır:

 

-Bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında brüt 25 kg veya daha az miktarda olması durumunda kayda alma uygulamasına tabi değildir.

 

-Tebliğ ekindeki ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar ithalata ilişkin bilgileri Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ait “ithalat.ebirlik.org” internet sitesi üzerinden kaydettireceklerdir.

 

-İthal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenecektir.

 

-Kayıt belgesinin kullanım süresi yine 90 gündür. Kayıt belgesinin tek bir beyannamede kullanılması gereklidir.

Tebliğ eki eşya listesi, hemen hemen aynı olmakla birlikte; daha önce tümü Kayıt Belgesi'ne tabi olan 41.Fasıl (Ham postlar, deriler  ve köseleler)'dan sadece 4107 ve 4115 tarife pozisyonları için Kayıt Belgesi gerekecektir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201225-16.htm

Dosyalar

2020-93

İstanbul