2020-94

30/12/2020

SİRKÜLER NO : 2020-94

Damga vergisine tabi kağıtlar için 2021 yılında uygulanacak oranlar ve tutarlar belirlenmiştir.

Gümrük ile ilgili 2021 yılındaki bazı damga vergisi tutarları:

Gümrük idarelerine verilen beyannameler 129,80 TL

Menşe  şahadetnameleri 33,40 TL

Konşimentolar  19.70 TL

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-8.htm

Dosyalar

2020-94

İstanbul