2020-96

30/12/2020

SİRKÜLER NO : 2020-96

7256 sayılı kanun kapsamındaki başvuru ve ilk taksit süreleri bir ay uzatılmıştır.

Yapılandırma başvuruları, 31 Ocak 2021(bu tarih dahil)'e kadar yapılabilecektir.

Yapılandırma sonucundaki ilk taksitlerin 28 Şubat 2021(bu tarih dahil)'e kadar ödenmesi gerekmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201230-13.pdf

Dosyalar

2020-96

İstanbul