2021-10

11/01/2021

SİRKÜLER NO : 2021-10

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “Menşe Şahadetnamesinin Düzenleneceği Ülkeler” hakkında 08.01.2021 tarihli bir yazı yayımlamıştır.

 

Yazıda açıklanan hususlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 

-Gümrük Yönetmeliği’nin 38. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan “…menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir” ifadesinde yer alan ihracatçı ülke tabiri ile eşyanın gönderildiği ülke ifade edilmekte olup ticaret yapılan ülke mezkur madde çerçevesinde menşe şahadetnamesi düzenleyebilecek ülkeler arasında yer almamaktadır.

 

-AB ülkelerinden yapılan sevkiyatlarda ticaret yapılan ülke ile ihracat ülkesinin/sevk ülkesinin farklı AB üyesi ülkeler olduğu durumlarda, menşe şahadetnamesinin hangisi tarafından düzenlendiğine bakılmaksızın kabul edilmesi;

 

-Diğer ülkelerden yapılan sevkiyatlarda ise yalnızca menşe ülke veya ihracatçı ülke tarafından düzenlenen menşe şahadetnamelerinin kabul edilmesi yönündeki uygulamaya devam edilmesi

 

gerekmektedir.

 

http://haber.evrim.com/uploads/files/11881.pdf

Dosyalar

2021-10

İstanbul