2021-11

01/02/2021

SİRKÜLER NO : 2021-11

 

28 Ocak 2021 Tarihli ve 31378 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/3) ile; 4/1/2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/37) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Çin Tayvanı menşeli 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı  “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ürününe yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar, yürürlüğe konulmuştur.

 

Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile 21/1/2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, ekteki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

İstanbul