2021-14

25/02/2021

SİRKÜLER NO : 2021-14

3577 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Birleşik Krallık ile Türkiye arasında 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan serbest ticaret anlaşması Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanmıştır.

 

Onaya ilişkin Karar ekinde Anlaşmanın Türkçe ve İngilizce metinleri bulunmaktadır.

 

Bundan sonraki süreçte, anlaşma kapsamında tercihli tarifeden yararlanacak eşyanın menşeinin tespitine ilişkin bir yönetmelik yayımlanacaktır. Bu yönetmeliğin, muhtemelen kısa bir süre içerisinde yayımlanması beklenebilir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210224M1-1.pdf

İstanbul