2021-16

28/05/2021

SİRKÜLER NO : 2021-16

 

Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Gümrük Genel Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliği) (Seri No: 1)'nde bazı değişiklikler yapıldı.

 

-Denizyolu konteyner taşımacılığı ile gelen eşyaya ek olarak artık havayoluyla gelen eşya için de varış öncesi gümrükleme işlemi yapılabilecektir..

 

-Varış öncesi gümrük işlemi yaptırmak için başvuracak firmaların en az üç yıldır faaliyette bulunması şartı getirilmiştir..

 

-İzin sahibi tarafından izin süresinin uzatılmasının talep edilmesi halinde iznin sona erdiği yılın Kasım ayı içerisinde gerekli belge ve bilgilerle birlikte şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne süre uzatım başvurusunda bulunulması gerekecektir.

 

-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahipleri, sertifika geçerlilik süresince Tebliğ hükümlerinden yararlandırılacaktır.

 

-Ayrıca Tebliğ'e iznin hangi hallerde iptal edileceğine ilişkin hükümler eklenmiştir.

 

-Havayolu taşımacılığında vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanması varış bildiriminden sonra da gerçekleştirilebilecektir.

 

Tebliğde yapılan değişiklikler, 15 Mayıs 2020'de yürürlüğe girecektir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210415-8.htm

Dosyalar

2021-16

İstanbul