2021-17

28/05/2021

SİRKÜLER NO : 2021-17

Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin aldığı 2/2021 sayılı Kararın onaylandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı  14.04.2021 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Karar'a göre Birleşik Krallık ile yaptığımız anlaşmanın menşe kuralları 14 Nisan 2021 itibariyle AB ile Birleşik Krallık arasındaki anlaşmanın menşe kurallarını da içeren Menşe protokolüyle değiştirilmiştir.

 

-Düzenlenecek menşe beyanlarında ekli Protokoldeki menşe kurallarının dikkate alınması gerekmektedir.

 

-Menşe beyanı metninde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

 

Yeni menşe protokolü AB ve taraflar arasında ilerde uygulanabilecek çapraz menşe kümülasyonunun alt yapısını oluşturmaya yöneliktir.

 

-Daha önce Türkiye ve Birleşik Krallık'ta kümülasyon şeklinde iki ayrı maddede düzenlenen menşe kümülasyon hükümleri tek maddeye toplanmıştır.

 

-Menşeli olmayan girdiler üzerinde bir Tarafta gerçekleştirilen üretim, ürünün diğer Taraf menşeli olup olmadığının belirlenmesinde dikkate alınacaktır.

 

-Bünyelerine Avrupa Birliği menşeli girdiler dahil edilmek suretiyle bir Tarafta elde edilen ürünler, o Tarafta Protokol'ün 6ıncı maddesinde (Yetersiz üretim) belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla, o Taraf menşeli olarak kabul edilecektir.

 

 Söz konusu girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartı aranmayacaktır.

 

-İhracatçılar, anlaşmaya taraf olmayan ülkeler menşeli girdiler kullanılarak üretilen ürüne ilişkin menşe beyanını düzenleyebilmek için, tedarikçilerinden tedarikçi beyanı veya menşeli olmayan girdileri yeterince ayrıntılı bir şekilde tanımlayan ve aynı bilgileri içeren eşdeğer bir belge temin edeceklerdir.

 

Ayrıca, bu protokol değişikliği ile ilgili İTKİB tarafından bir duyuru yayımlanmıştır.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210414M1-1.pdf

Dosyalar

2021-17

İstanbul