2021-18

28/05/2021

SİRKÜLER NO : 2021-18

2021 yılı İthalat Rejim Kararı ve İlave Gümrük Vergisi Kararı'na Birleşik Krallık STA'sı hükümlerine uygun olarak  menşe beyanı yapılmış eşya için Avrupa Birliği'ne uygulanan gümrük vergisi oranları, toplu konut fonu ve ilave gümrük vergisi oranlarının uygulanacağına ilişkin maddeler eklenmiştir.

 

Bugüne kadar, Birleşik Krallık çıkışlı/menşeli olan ve menşe beyanı beyan edilen eşya için diğer ülkeler için uygulanan vergi oranları ve fon miktarları kadar teminat alınmaktaydı.

 

Kararlar ile birlikte; Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya için;  usulüne uygun düzenlenmiş bir menşe beyanının beyan edilmesi koşuluyla Avrupa Birliği'ne uygulanan gümrük vergisi oranları, toplu konut fonu ve ilave gümrük vergisi oranları uygulanacaktır.

 

İlgili Kararlara eklenen geçici maddeler gereğince; 01.01.2021 ile 20.04.2021 tarihleri arasındaki ithalatlarda menşe beyanı beyan edilen Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşyanın ithalinde verilmiş teminatların iadesi için başvuru yapılabilecektir.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210420-8.pdf https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210420-9.pdf

Dosyalar

2021-18

İstanbul