2021-3

05/01/2021

SİRKÜLER NO : 2021-3

2021 yılında uygulanacak gümrük vergisi oranlarını içeren ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konan İthalat Rejim Kararı, 31.12.2020 tarihli 31351 saylı 3.Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bu karar ile 20.12.1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan İthalat Rejim Kararı, eki listeler ve ekleri değişiklikleri ile beraber yürürlükten kaldırılmıştır.

 

İlgili mevzuatta 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na yapılan atıflar ,3350 sayılı yeni karara yapılmış sayılacaktır.
 

Kararın  Geçici 1. Maddesinde aşağıdaki fıkralarla geçiş hükümleri öngörülmüştür.

 

(1) 1/1/2021 tarihi itibarıyla gümrük vergisi yükselen eşya için, 1/1/2021 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, 2020 yılı gümrük vergisi oranları uygulanacaktır.

 

(2) 1/1/2021 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan Gümrük Birliği ve AKÇT kapsamında A.TR veya geçerli bir menşe ispat belgesi eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı eşyaya,  28/2/2021  tarihine  kadar  (Bu  tarih  dahil)   ithalat beyannamesinin tescil edilmesi halinde 2020 yılına ait İthalat Rejimi Kararı eki listelerde "AB" sütunundaki gümrük vergisi ve toplu konut fonu uygulanacaktır.

 

(3) 1/1/2021 tarihinden sonra Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına uyum kapsamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, Karar eki listelerde "Diğer ülkeler" sütunundaki gümrük vergisi ve toplu konut fonu doğrultusunda teminat alınarak ithal edilecektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M3-1.pdf

Dosyalar

2021-3

İstanbul