2021-4

05/01/2021

SİRKÜLER NO : 2021-4

İlave gümrük vergilerine ilişkin uygulamadaki tüm kararlar yürürlükten kaldırılarak tek bir iGV Kararı halinde yayımlanmıştır.

 

1 Ocak 2021'den itibaren tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları Kararın Ek-1, Ek-2 ve Ek-3'te yer alan tablolarında gösterilmiştir.

 

İthalat Rejim Kararı'nın V ve VI sayılı Listelerindeki eşya için İGV uygulanmayacaktır. (Gümrük vergisi askıya alınan sanayi ürünleri ve  Gümrük vergisi askıya alınan sivil hava taşıtlarında kullanılacak ürünler)

 

Kararın geçici maddelerine istinaden ;

 

1/1/2021 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı Avrupa Birliği, Türkiye, Birleşik Krallık ve Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyaya, 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde Karar kapsamındaki vergiler uygulanmayacaktır.

 

(2) 1/1/2021 tarihinden sonra Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya için  Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına uyum kapsamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, Karar kapsamındaki "Diğer Ülkeler" sütunundaki ilave gümrük vergisi doğrultusunda teminat alınacaktır.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M3-2.pdf

Dosyalar

2021-4

İstanbul