2021-5

05/01/2021

SİRKÜLER NO : 2021-5

20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İngiltere,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M3-5.htm

Dosyalar

2021-5

İstanbul