2021-8

11/01/2021

SİRKÜLER NO : 2021-8

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/4) yayımlanmıştır.

 

Avrupa Birliği ve Kore Cumhuriyeti menşeli 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.10, 7208.52.99, 7208.53.10, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7212.60.00, 7225.19.10, 7225.30.10, 7225.30.30, 7225.30.90, 7225.40.15, 7225.40.90, 7226.91.20, 7226.91.91, 7226.91.99 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “Alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik” ürünlerine yönelik bir damping soruşturması açılmıştır.

 

İlgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini  37 günlük süre içerisinde sunabilecektir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210109-4.htm

Dosyalar

2021-8

İstanbul