2021-9

11/01/2021

SİRKÜLER NO : 2021-9

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) yaymlanmıştır.

 

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Malezya menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Diğerleri, poliesterlerden” ürününe yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan yürürlükte bulunan önlemin aynı şekilde devamına karar verilmiştir.

 

Dampinge karşı önlemler, aşağıdaki tablodaki gibi devam edecektir.

 

ÖZET

 

 Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Malezya menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Diğerleri, poliesterlerden” ürününe yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan yürürlükte bulunan önlemin aynı şekilde devamına karar verilmiştir.

 

Dampinge karşı önlemler, aşağıdaki tablodaki gibi devam edecektir.

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firmalar

Dampinge Karşı Önlem

(ABD Doları/kg)

5402.47

Diğerleri, poliesterlerden

Malezya

Recron (Malaysia) SDN, Bhd.

0,15

Diğerleri

0,17

Hindistan

Reliance Industries Limited

0,15

 

Alok Industries Ltd.

Wellknown Polyesters Ltd.

Diğerleri

0,17

Çin Halk Cumhuriyeti

Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co. Ltd.

0,25

Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co,, Ltd.

Jiangsu Deli Chemical Fibre Co,, Ltd.

Jiangsu Shenghong Science and Technology Co., Ltd.

Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd.

Diğerleri

0,30

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210109-3.htm

Dosyalar

2021-9

İstanbul